De ingrediënten

Om de reinigingsefficiëntie te optimaliseren, hebben we ervoor gezorgd dat de optimale pH-waarde voor elke tablet werd gecreëerd.

Algemene reiniging Reinigingstabletten:
  • Ingrediënten: citroenzuur. natriumcarbonaat, anionische oppervlakteactieve stof (5-15%), parfum, kleurstof
Badkamer Reinigingstabletten:
  • Ingrediënten: citroenzuur. natriumbicarbonaat, anionische oppervlakteactieve stof (5-15%), parfum, kleurstof
Glas- en spiegelreinigingstabletten:
  • Ingrediënten: citroenzuur. natriumbicarbonaat, anionische oppervlakteactieve stof (5-15%), parfum, kleurstof

Gevaar

Gevaar/ Veiligheidsinstructies

Kan ernstige huidirritatie veroorzaken. Kan ernstig oogletsel veroorzaken. Buiten bereik van kinderen houden. Niet doorslikken. Lees het etiket voor gebruik. Bij oogcontact: Enkele minuten zorgvuldig spoelen met water. Verwijder eventuele contactlenzen indien mogelijk. Spoel verder. In geval van blootstelling: Bel onmiddellijk een antigifcentrum of een arts. Kan ernstige huidirritatie veroorzaken. Kan ernstig oogletsel veroorzaken. Niet doorslikken. Lees het etiket voor gebruik.

Meer informatie over: https://www.skosh.se/pages/produktdatablad