En Jämförelse Av Dismaskinsmedel

En Jämförelse Av Dismaskinsmedel

Pulveriserat diskmaskinsmedel:
Denna typ av diskmaskinsmedel kan vara till en fördel då det är billigt och väldigt effektivt mot hårt vatten eller vatten som innehåller mycket mineraler. Det är även enklare att dosera rätt då du själv kan bestämma mängden beroende på hur mycket disk du har. Det är förmodligen den största fördelen, att du kan fylla maskinen precis så som du vill och sedan kunna dosera rätt med pulvret, vilket blir billigare för dig och är bättre för miljön.

Enligt en källa måste man kombinera salt och spolglans med pulvret för att uppnå ett strålande resultat på disken, vilket kan vara en nackdel i jämförelse mot de andra två alternativen där man inte behöver addera något för att få ett bra resultat. Det som dock är positivt med det pulveriserade diskmaskinsmedlet är att det ofta kommer i en pappersförpackning som man kan återvinna. 

 

Diskmaskintabletter:
Fördelen med tabletterna är att de redan är i en bra storlek. Du slipper stå och mäta upp ditt diskmaskinsmedel och kan bara sätta i tabletten i maskinen på direkten. De är dessutom väldigt smidiga att förvara i ditt hem och du undviker att spilla ut något vilket är risken med flytande eller pulveriserat diskmaskinsmedel.

Nackdelen med diskmaskintabletterna är att de är lite dyrare men många anser att de är det mest effektiva jämfört med pulvret eller det flytande medlet. Diskmaskinstabletter kan bli ett problem att använda om man exempelvis vill köra en halvfull maskin. Tabletterna är utformade för fulla maskiner för att tabletten ska uppnå sin fulla kapacitet, där det kan bli problematiskt att köra en halvfull maskin med en full dosering (det vill säga en tablett) där det finns en risk att medel kan stanna kvar på disken efteråt. Å andra sidan är det alltid bättre att köra en så full maskin som möjligt ur en miljöaspekt så att inte kunna köra en halv maskin ser vi inte riktigt som ett hinder. 

Vi erbjuder diskmaskinstabletter i perfekt dos för en maskin och som dessutom är utan plasthölje. Tabletterna kommer dessutom i en pappersförpackning som kan återvinnas. Ingredienserna i tabletterna är dessutom 100% biologiskt nedbrytbara. Vi tycker att det är viktigt att man alltid har diskmaskinstabletter hemma och därför kan du nu även prenumerera på dessa, så att du aldrig längre behöver stå tomhänt utan tabletter när du ska köra din diskmaskin. 

 

Flytande diskmaskinsmedel:
Enligt en källa kan det flytande diskmaskinsmedlet rent av vara farligt för maskinen då det kan påverka funktionerna av diskmaskinen. När det kommer till resultatet är flytande diskmaskinmedel inte alltid det bästa, och innehåller dessutom ofta en hög dos av ytaktiva ämnen som kan vara farligt för bland annat vattenlevande organismer. Det ska tydligen även vara svårt att hitta ett flytande diskmaskinsmedel som ej lämnar märken om man kör en maskin där man har hårt vatten. En annan nackdel med det flytande diskmaskinsmedlet är att det kommer i en plastförpackning, vilket innebär att det blir ännu en produkt som kommer att hamna på soptippen. 

 

PSST! 

Klicka här för att få riktigt bra tips på hur du gör din diskmaskin skinande ren inifrån och ut! 

Tilbage til blog

Indsend en kommentar

Bemærk, at kommentarer skal godkendes, før de bliver offentliggjort.

1 af 3