Städindustrins Dolda Smuts

Städindustrins Dolda Smuts

Har du någon gång reflekterat över städindustrin? Hur den ser ut i dagsläget och vad som skulle kunna förbättras? För faktum är att städindustrin är inte så ren som den ger sken av att vara.

Har du någonsin gått runt i din lokala butik och reflekterat över hur många plastförpackningar som faktiskt finns bland hyllorna? Man blir förvånad när man börjar reflekterar över det. Visste du till exempel att engångsflaskor inom bland annat hushållet bidrar till enorma mängder av växthusgas? En ny studie från den vetenskapliga tidningen Nature visar att med den takten som vi rör oss i nu sett till produktion, kommer den globala plastindustrin bidra med 15 procent av de totala utsläppen av växthusgas till år 2050. 

Det skapas dessutom ännu mer utsläpp av att transportera rengöringsmedel som till 95% består av vatten. Att transportera dessa produkterna leder till enorma mängder koldioxid från lastbilarna. Förutom det är flaskorna oftast inte lämpade att bli återanvända, vilket bidrar till svinn. Förpackningar och tomma flaskor bruka hamna på soptippen i slutändan, där väldigt få av dessa flaskor faktiskt blir återvunna. Många av dessa produkterna innehåller även giftiga ingredienser såsom klorin, ammoniak och formaldehyd för att nämna några, som varken är bra för människan eller miljön. Hållbar städning handlar om att använda ekologiska produkter och metoder som är bättre för miljön men även för vår hälsa. Miljövänliga städprodukter kan reducera luft- och vattenutsläpp men även hjälpa till att tackla ozonnedbrytningen och klimatförändringar i framtiden.

Så vad kan leda till mindre utsläpp och en renare städindustri?

Till och börja med är det första steget att sluta transportera vatten över hela jorden för att ge oss städprodukter. Bara genom att ha torra produkter kan vi minska utsläppen något markant. En annan viktig del i detta är att packa städprodukter lätt och ha en effektiv paketering som leder till mindre avfall. Att ha i åtanke att paketet och emballaget ska vara möjligt att återvinna, och att ha flaskor som kan återanvändas samt att ha produkter som är koncentrerade snarare än fyllda med vatten. Som ni förstår är detta något som vi har satsat hårt på när det kommer till förverkligandet av våra produkter och vår paketering av våra produkter. Allt detta har varit viktigt för oss för att minska på utsläppen nämnt tidigare. Ren och hållbar städning har varit och är vårt fokus i allt vi gör. 

Men vi får inte glömma att vi inte enbart ska tänka på miljön, vår planet eller oss, utan även djuren på denna planet. Har ni någon gång tänkt på att städprodukter kan vara veganska? Det kan nog vara lite förvånande för många, att städprodukter inte automatiskt är veganska. Men så är faktiskt fallet, att många av städprodukterna där ute inte har vegancertifieringen vilket kan bero på en rad olika saker. Men några anledningar kan vara för att företaget framställer produkterna av eller från djur eller innehåller ingredienser som testats på djur någonstans i världen. Några ingredienser som man ska se upp med som gör att en produkt inte är vegansk är bland annat talg, bivax och lanolin vilket är ullfett.

Vi värnar lika mycket om miljön som om oss som lever på planeten och därför är alla våra produkter veganska och har vegancertifieringen. För att en förändring ska ske måste vi jobba tillsammans, ett steg i taget, för att i slutändan ha en ren städindsutri för människan, djuren och såklart- vår miljö. 

Back to blog

Leave a comment

Please note, comments need to be approved before they are published.

1 of 3